Мәктәптә Ислам дине нигезләрен укыту ысулы

Динебезнең халкыбыздагы киләчәге, әлбәттә, аны балаларыбызга укытуы белән бәйле. Менә ни өчен бүгенге көндә өммәтебезнең бөтен тырышлыгы мәктәпләргә керергә һәм факультатив рәвештә булса да, дин нигезләрен өйрәтүгә юнәлтелергә тиешле. Диния нәзарәтенең Беренче Пленумында мөхтәсибләргә ошбу документлар җыелмасы тапшырылды — аның нигезендә мәхәлләләр мәктәпләр белән төзелгән килешүләр буенча дини укытуны башларга мөмкиннәр. Хәзер исә ата-аналарга инициатива күрсәтеп шушы кирәкле кәгазьләрне булдырып укытуны булдырыга тырышырга кала.

ТР Диния нәзарәте мөфтиенең хаты

                                       Барлык район мөхтәсибәтләренә

 

1997 елның 26 сентябрендә кабул ителгән  “Вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турында”гы федераль закон дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениеләре биналарында балаларга дин белеме бирү мөмкинлеген күздә тота. Шулай да, федераль закон кабул ителгәннән бирле бу мөмкинлектән тулысынча файдаланылмады.  Исегезгә төшереп үтәм, Татарстан Республикасы Диния нәзарәте мәхәлләләренең уставы  мөселманнарга Ислам нигезләрен өйрәтүне төп максат итеп куя.  Күп мәчетләрдә бу эш якшәмбе-мәхәллә курсларында алып барыла.  Шулай да, без дәүләт белем бирү системасын игътибарсыз калдырабыз икән, Русиянең киләчәк буынына рухи-әхлакый тәрбия бирү бурычын тулысынча хәл итә алмаячакбыз. Соңгы вакытта  дәүләт белем бирү учреждениеләренә  деструктив секталар үтеп керергә омтылуын да исәпкә алырга кирәк, бу безне борчуга салырга тиеш.

Шунлыктан барлык район мөхтәсибәтләрен балаларга, дәүләт муниципаль  мәктәпләре укучыларына ислам белеме бирүне оештыруның зарурлыгына зур игътибар бирергә өндим.

Шул уңайдан түбәндәгеләрне тәкъдим итәм:

1. Мәктәп укучыларына Ислам белеме бирүне оештыру турындагы мәсьәләне тикшерү максатыннан, мөхтәсибәт җыелышларын уздырырга. Мөхтәсибәтләрнең дәүләт (муниципаль) мәктәпләрдә  ислам белеме бирү буенча тупланган тәҗрибәсен ачыкларга һәм шул хакта фикер алышырга.

2. Сезгә ышанып тапшырылган  мөхтәсибәтнең  дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениесендә ислам мәдәнияте нигезләрен укытуын оештырырга.

3. Русия Федерациясе Мәгариф министрлыгының дини оешмаларга дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениеләре бинасында белем бирү программасыннан тыш балаларга дин белеме бирү мөмкинлеге турындагы  04.06.99 елгы №14-53-281 ин/14-04 мәгълүмати хатының эчтәлеген һәм әлеге хатка беркетелгән дәүләт һәм муниципаль белем бирү учреждениеләре укучыларына дин белеме бирүне оештыру тәртибе турындагы тәкъдимнамәне (рекомендацияне) имам-хатыйблар, ислам укытучылары, мөселман ата-аналар һәм башка кызыксынучан  затларга җиткерергә.

4. Имам-хатыйбларга мәхәллә мөмкинлекләреннән чыгып, дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениеләрендә системалы рәвештә эш алып бару максатында, ислам белеме бирүче укытучы вазыйфасын штат расписаниесенә кертүне тәкъдим итәргә.

5. Дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениеләрендә ислам белеме бирүне контрольдә тотарга.

6. ТР Диния нәзарәтенә юлланган еллык хисапларда район мөхтәсибәтләрендә ничә  дәүләт (муниципаль) белем бирү учреҗдениесендә ислам белеме бирелүен, әлеге дәресләргә йөрүче мәктәп укучыларының гомуми санын күрсәтергә.

ТР Диния нәзарәте мөфтие хатына

                                                                       1 нче кушымта

Дәүләт һәм муниципаль белем бирү учреждениеләрендә укучыларга ислам  белеме бирүне оештыру тәртибе     турында

“Вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турында”гы федераль законның 5 нче маддәсе 4 нче пункты һәм  Русия Мәгариф министрлыгының 04.06.99 елгы №14-53-281 ин/14-04 мәгълүмати хаты нигезендә дәүләт һәм муниципаль белем бирү учреждениеләрендә  укучы балаларның ата-аналары яки аларны алыштыручы затлар үтенече буенча алда искә алынган учреждениеләрнең администрациясе җирле үзидарә органнары белән килешү буенча ислам дини оешмаларына, шул исәптән мәхәлләләргә белем бирү программасыннан тыш  балаларга ислам белеме бирү өчен бүлмә тапшыра.  ТР Дини нәзарәтенең район мөхтәсибәтләре һәм мәхәлләләрнең  уставлары төп максатларының берсе итеп теләге булган һәркемгә ислам нигезләре белеме бирүне күз алдында тота. Совет чорында дин һәм мәктәп арасында өзелгән элемтәләрне торгызуның зарурлыгын исәпкә алып, һәр мәхәллә  гамәлдәге закон кысаларында мәхәллә территориясендә генә түгел, шулай ук дәүләт (муниципаль) мәктәпләр биналарында да мәгърифәтчелек эшчәнлеге алып барырга тиеш.

Балаларга дин белеме бирү түбәндәге документлар нигезендә башкарыла:

—  укучыларның әти-әниләре (аларны алыштыручы затлар) яисә  14 яшьтән өлкәнрәк укучыларның үзләренең дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениесе җитәкчесе исеменә гаризасы (2 нче кушымтаны карагыз);

—  мәхәллә имам-хатыйбының  дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениесе директоры исеменә хаты, мәхәлләнең  уставы һәм дәүләт теркәлүе узуы турындагы таныклык күчермәсе кушымтасы белән (3 нче кушымтаны карагыз).

Алда санап үтелгән документлар белем бирү учреждениесе администрациясе тарафыннан карала.

Белем бирү учреждениесе Мәгариф министрлыгы тәкъдимнамәләренә (рекомендацияләре) муафыйк рәвештә мәхәлләгә ислам нигезләре буенча дәресләр уздырырга түбәндәге очракларда гына рөхсәтен бирмәскә мөмкин:  әгәр исламга өйрәтү  программасын тормышка ашыру шартлары укучыларның һәм белем бирү учреждениесе хезмәткәрләренең  сәламәтлеген саклау өлкәсендә дәүләт һәм җирле таләпләргә җавап бирмәсә, белем бирү бинасында җиһазлар, укыту процессының җиһазлануы, укытучының дини гыйлеме белем бирү цензына,  төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә, шулай ук санитар һәм гигиена нормаларына туры килмәсә.

Белем бирү учреждениесе администрациясе ислам нигезләре  дәресләре уздырырга ризалык бирмәгән очракта,  мондый үтенеч белән мөрәҗәгать итүчеләр, шул исәптән мәхәллә башлыгы, укучылар һәм аларның ата-аналары администрациядән нигезләнгән язмача формада кире кагуны таләп итәргә хокуклы. Белем бирү учреждениесенең язмача кире кагуы муниципаль җирле үзидарә органнарында (шәһәр думасы, җирле идарә, вәкилләр советы, мэрия һәм башка органнарда) һәм судка дәгъва белдерү өчен нигез була ала.

Русия Федерациясе Мәгариф министрлыгында мәктәп һәм мәхәллә арасында килеп чыккан  аңлашылмаучанлыкны җайга салу максатында  мәктәп администрациясенең  язмача кире кагуы күчермәсен Татарстан Диния нәзарәтенә дә җибәрергә кирәк.

Дәүләт (муниципаль) белем бирү учреҗдениесе укучысына Ислам белеме бирү мәсьәләсе уңай хәл ителгән очракта әлеге учреждение җитәкчесе мәхәллә башлыгы белән Ислам белеме бирү турында килешү төзи (5 нче кушымтаны карагыз).

Ислам белеме бирүче укытучы дингә ышанучы, тиешле дәрәҗәдә дин гыйлеме алган мөселман кешесе булырга тиеш. Укытучының вәкаләтләре мәхәллә башлыгының язмача таныклыгы белән раслана (4 нче кушымтаны карагыз).

Барлык укытучылар да ике ел эчендә ТР Диния нәзарәтендә аттестация узарга тиеш. Аттестация буенча таләпләр якын арада ТР Диния нәзарәтенең мәгариф бүлеге тарафыннан эшләнеп, мөхтәсибәтләргә җибәреләчәк. Аттестацияләнгән укытучыларга билгеләнгән үрнәктә аттестация документы (сертификат) бирелә.

Ислам белеме бирү буенча  укыту  программалары һәм планнары  мәхәлләләр тарафыннан  мөстәкыйль эшләнә, монда ТР Диния нәзарәтенең укыту-методик материалларын кулланырга киңәш ителә.

“Вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турында”гы федераль законның 5 нче маддәсе 4 нче пункты нигезендә ислам белеме бирүнең төп һәм өстәмә белем бирү программасыннан тыш, ягъни укудан буш вакытта, дәресләр расписаниесеннән тыш башкарылуын исәпкә алырга кирәк.

Ислам белеме бирү укучыларның әти-әниләре (аларны алыштыручы затлар) һәм мәхәллә арасында төзелгән килешү шартларында башкарыла (6 нчы кушымтаны карагыз).

Укучыларның ата-аналары (аларны алыштыручы затлар) һәм мәхәллә арасындагы килешүдә  дәресләр өчен түләү шартлары каралырга мөмкин.

Ислам белеме бирү дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениесенең эшкуарлык эшчәнлеге буларак карала алмый, шуңа бәйле рәвештә белем бирү учреждениесенең мәхәлләдән дин нигезләре дәресләре үткәрү өчен бирелгән бүлмәдән файдаланганга түләү таләп итү хокукы юк.

“Вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турында”гы федераль законның 6 нчы маддәсе 1 нче пункты нигезендә дин белеме бирү мәхәлләнең уставында билгеләнгән төп эшчәнлеге булып тора һәм ул аның эшкуарлык эшчәнлеге буларак карала алмый.

 

 

 

ТР Диния нәзарәте мөфтие хатына

                                                              2 нче кушымта

Укучыларның ата-аналары (аларны алыштыручы затлар, 14 яшьтән өлкәнрәк укучыларның) гаризасы

                                 Директорга

Белем бирү учреждениесенең исеме, директорның исеме, фамилиясе, әтисенең исеме, дата).

Гариза

“Вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турында”гы федераль законның 5 нче маддәсе 4 нче пункты һәм  Русия Мәгариф министрлыгының 04.06.99 елгы №14-53-281 ин/14-04 мәгълүмати хаты һәм Русия Федерациясе Мәгариф министрлыгының 01.07.2003 елда чыккан 2833 нче боерыгы  нигезендә Сезнең уку йорты бинасында мәхәлләгә (мәхәлләнең исеме) ислам нигезләре дәресләре уздыру мөмкинлеге бирүегезне үтенәбез.

(ата-аналар яки 14 яшьтән өлкәнрәк укучыларның имзалары.

Дата).

 

 

 ТР Диния нәзарәте мөфтие хатына

                                                       3 нче кушымта

Белем бирү учреждение директорына мәхәллә рәисенең хаты

Директорга

(белем бирү учреждениесе исеме, директорның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, дата)

“Вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турында”гы федераль законның 5 нче маддәсе 4 нче пункты һәм  Русия Мәгариф министрлыгының 04.06.99 елгы №14-53-281 ин/14-04 мәгълүмати хаты һәм Русия Федерациясе Мәгариф министрлыгының 01.07.2003 елда чыккан 2833 нче боерыгы  нигезендә Сезнең уку йорты бинасында мәхәлләгә (мәхәлләнең исеме) Ислам нигезләре дәресләре үткәрү мөмкинлеге бирүегезне үтенәм.

әиснең имзасы.

Дата)

 

                                                                  ТР Диния нәзарәте мөфтие хатына

                                                                         4 нче кушымта

                                      Таныклык

әлеге таныклык белән  (укытучының фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) (срокны күрсәтергә) дәвамында дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениесендә _______ төзелгән _____нче  килешү нигезендә ислам нигезләре дәресләре уздырырга вәкаләтле булуын раслыйм.

Рәиснең имзасы

Дата

 

 

                                                                      ТР Диния нәзарәте мөфтие хатына

                                                                    5 нче кушымта

Ислам нигезләрен укыту турындагы үрнәк килешү

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.Дәүләт (мунициапаль) белем бирү учреждениесе (белем бирү учреждениесенең исеме) директор (директорның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) аша,  алга таба — учреждение һәм  мөселман мәхәлләсе (мәхәлләнең исеме), мәхәллә рәисе (мәхәллә рәисенең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) гамәлдәге Устав нигезендә түбәндәгеләр турында әлеге Килешүне төзеделәр:

1.2.Учреждение мәхәлләгә балигъ булмаган балаларга мәхәллә төзегән укыту планнары нигезендә Ислам нигезләрен укыту мөмкинлеге бирә.

1.3.Учреждение (дәресләрне уздыру көне, аларның дәвамлылыгы һәм системалылыгы) Ислам нигезләре буенча дәресләр уздыру өчен  мәхәлләгә  бушлай файдалануга бүлмә (аның тасвирламасы) бирә.

II. Учреждениенең хокуклары һәм бурычлары

2.1. Учреждение:

– мәхәлләдән аның Уставы һәм дәүләт теркәлүе  таныклыгы күчермәсен таләп итәргә;

–  Ислам нигезләре укытучысыннан аның вәкаләтләрен раслаучы язмача таныклыкны таләп итәргә;

–  мәхәлләгә әлеге килешүнең 1.3 нче пунктында күрсәтелгән бүлмәне Ислам нигезләре дәресләре үткәрү өчен яраклы хәлдә бушлай бирергә;

–  Ислам нигезләре дәресләре үткәрү өчен тиешле шартлар тудырырга;

–  бинага агымдагы һәм капиталь ремонт ясарга, аны карап тоту чыгымнарын үз өстенә алырга;

–  мәхәлләгә Ислам нигезләре дәресләрендә дини юнәлештәге әсбаплар куллану мөмкинлеге бирергә бурычлы.

2.2 Учреждениенең  мәхәллә тарафыннан алып барылган Ислам нигезләрен укыту процессына тыкшыну, шул исәптән укытучының укыту программасын, укыту планнарына үз тәкъдимнәрен кертү, яки раслау, мәхәллә белән әти-әниләр (аларны алыштыручы затлар) килешүенә шартлар кую хокукы юк.

 

III. Мәхәлләнең хокуклары һәм бурычлары

3.1. Мәхәллә:

– учреждениегә мәхәлләнең уставы һәм  дәүләт теркәлүе турындагы таныклыгы күчермәсен бирергә;

–  аңа бушлай файдалану өчен бирелгән бинаны төзек хәлдә тотарга;

–  әлеге килешү гамәлдән чыккач бинаны төзек хәлдә кире кайтарырга бурычлы.

3.2. Мәхәллә укыту процессы шартларын мөстәкыйль рәвештә билгели:

– ислам нигезләрен укыту буенча укыту программалары һәм планнарын төзи һәм раслый;

–  укучыларның әти-әниләре (аларны алыштыручы затлар) белән дәресләр үткәрү шартлары, шул исәптән аның өчен түләү турында килешү төзи;

–  төркемнәрнең яшь буенча составын, сыйныфларның тупланышын, дәресләрнең дәвамлылыгын һәм ел дәвамында укучыларның психофизиологик көчәнешен исәпкә алып, тәнәфесләр билгели;

–  укыту процессының башка шартларын билгели.

IV. Ике якның җаваплыгы

әлеге килешүне бозган өчен гамәлдәге законнар нигезендә җаваплылык каралган.

V. Йомгаклау нигезләмәләре.

5.1. Килешү яклар аңа кул куйган вакыттан үз көченә керә.

5.2. Килешү “___ “дән ______  уку елы азагына кадәр гамәлдә була.

5.3. Якларның реквизитлары:

Белем бирү учреждениесе:

Белем бирү учреждениесенең исеме. Юридик адресы. Директорның имзасы. Белем бирү учреждениесенең мөһере. Дата.

Мәхәллә:

Мәхәләнең исеме. Юридик адресы. Рәиснең имзасы. Мәхәлләнең мөһере. Дата.

 

 

 

 

ТР Диния нәзарәте мөфтие хатына

                                                                         6 нчы кушымта

Укучыларның ата-аналары (аларны алыштыручы затлар)              белән килешү

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1 Мөселман мәхәлләсе (мәхәлләнең исеме), алга таба Мәхәллә, аның устав нигезендә эш итүче рәисе (рәиснең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) бер яктан һәм укучының (укучының фамилиясе, исеме, әтисенең исеме), алга таба Укучы, ата-анасы (ата-анасының, законлы вәкилнең фамилиясе, исеме һәм әтисенең исеме), алга таба Ата-ана,  түбәндәгеләр хакында әлеге килешүне төзеделәр:

1.2 Мәхәллә ___________адресы буенча урнашкан (белем бирү учреждениесенең исеме) дәүләт (муниципаль) белем бирү учреждениесендә Укучыга Ислам нигезләрен укыта.

1.3 Ата-ана Укучының дәресләргә йөрүен тәэмин итә һәм укыган өчен _________ күләмендә түли (яки бушлай).

II. Якларның хокуклары һәм бурычлары

2.1. Мәхәллә:

______ елның  “___“ _________ төзелгән _____нче дин белеме бирү турындагы килешү  нигезендә  укыту программасы һәм планнарга туры китереп,  Укучыга ислам нигезләрен укытырга;

–  Ата-ананы укыту программасы һәм планнары белән таныштырырга;

–  Ата-ана белән Ислам нигезләре укытучысы арасында элемтә булдырырга;

–  Ата-ананың ислам нигезләрен укыту процессы белән бәйле тәкъдимнәрен һәм дәгъваларын карарга бурычлы.

2.3. Ата-ана:

– Укучының ислам нигезләре дәресләренә йөрүен тәэмин итәргә;

–  әлеге килешүнең 1.3 нче пунктында күрсәтелгән күләмдә укыткан өчен түләргә;

–  Ислам нигезләре укытучысы чакыруы буенча килергә;

–  Укытучының ислам нигезләрен укыту процессы белән бәйле тәкъдимнәре һәм үтенечләрен (укучыга тиешле әдәбият һәм дини юнәлештәге әсбаплар алу, укучыны мәчеткә алып бару һ.б) мөмкин кадәр исәпкә алырга.

III. Якларның җаваплыгы

әлеге килешүне бозган өчен гамәлдәге законнар нигезендә җаваплылык каралган.

IV. Йомгаклау нигезләмәләре

4.1. Килешү яклар аңа кул куйган вакыттан үз көченә керә.

4.2. Килешү “___“ ____________ тан уку елы азагына кадәр гамәлдә була.

4.3. Якларның реквизитлары.

Ата-ананың фамилиясе, исеме, әтисенең исеме

Теркәлү урыны

Ата-ананың имзасы

Дата

 

Мәхәлләнең исеме

Мәхәлләнең юридик адресы

Мәхәллә  башлыгының имзасы

Мәхәлләнең мөһере

Дата

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


восемь − 7 =

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles